EFPE.cz

European Aerobic

European Aerobic

European Aerobic


European Aerobic® - Enjoy the movement - Enjoy the moment - Enjoy your adjusting - Just for fun

 

Dalším mnohostranným sportovním systémem je European Aerobic. Název Aerobic se stal synonymem pro skupinové cvičení s hudbou a jeho historie sahá až do 70 let minulého století, kdy se toto cvičení stalo velmi populární díky americké herečce Jane Fonda, která přivedla mnoho žen do tělocvičny a k aktivnímu zájmu o jejich kondici, figuru ale i radost z pohybu spojenou s účinným tréninkem. Aerobic se vyvíjel od jednoduchých kroků a skoků až po velmi složité taneční vazby a choreografie, které se staly pro většinu klientů postupně nezvládnutelné a díky složitosti choreografie docházelo ke snižování tréninkového efektu cvičení, přílišnému soustředění se na výsledný produkt – choreografii a odpoutání se od jádra tréninku – tedy tréninku kardiovaskulární vytrvalosti. Navíc si nezkušení klienti se špatnou koordinací pohybu a nedostatečným napětím v těle při každém tréninku přetěžovaly nedostatečně zpevněný pohybový systém a tento vývoj aerobiku od jednoduchosti k čím dál složitějším vazbám musel zákonitě vést k jeho prakticky úplnému zániku. V dnešní době již provozuje klasický aerobik jen velmi málo instruktorů a ještě méně zákazníků vyhledává tento na první pohled přežitý druh cvičení.

 

Nicméně klasický aerobní trénink zůstane vždy „královnou“ mezi tréninky ke zlepšení kondice a redukci tělesné hmotnosti. Vtip spočívá v tom umět tento sport vyučovat tak, aby zákazníci jednoduchou a přirozenou formou trénovali v aerobním vytrvalostním pásu po dostatečně dlouhou dobu, aby se spálilo dostatečné množství kalorií a efektivně se nastartoval metabolismus tuků. To vše se musí dít hravou formou, přinášející klientům radost z přirozeného a „nenásilného“ tréninku, při kterém se začnou vyplavovat endorfiny, vnitřní opiáty, které ještě více umocní pocit radosti a štěstí z tréninku a napomohou tak zvýšení pravidelnosti a četnosti tréninku. Jednoduše díky dobrému pocitu při a po tréninku.

 

European Aerobic je sportovní systém, který si zachoval jádro a principy klasického aerobního cvičení s hudbou. Choreografie není stěžejní a není cílem. Cílem lekce je trénink. Trénink aerobní vytrvalosti, trénink zaměřený na efektivní redukcí tělesného tuku ale také trénink rozvíjející přirozený cit pro správné držení těla a pohyb.

 

V rámci sportovního systému European Aerobic se nabízí tři druhy lekcí:

 

 

European Aerobic  - klasické cvičení s hudbou, bez pomůcek. Lekce trvá 60minut a od první minuty se rozjíždí intenzita aerobního zatížení kardiovaskulárního systému tak, aby byla co nejkontinuálnější a nejvyrovnanější – v aerobním pásmu. Po 55 minutách následuje zklidnění – cool down. Trénujete tedy po rozcvičení – cca 10 minut, celých 45 minut v aerobní tréninkové zóně a tak, jakoby jste šli běžet střední až lehce nadprůměrnou intenzitou po dobu 45 minut.

 

Kolik z vás to pravidelně dělá? Nuda, co? A právě proto je tu pro vás European Aerobic. Trénink ve skupině s motivační hudbou a jednoduchou choreografií nastartuje vaší výkonnost a díky s vyplavením endorfinů se budete cítit skvěle a těch 45 minut vám uteče jako voda. Navíc si skvěle vyčistíte hlavu.

 

 

CARDIO LAB:  

 

 

European Step - je aerobní trénink vytrvalostní kapacity a trénink svalstva dolních končetin. Během lekce vystupujeme na stupínek – step a díky tomu je umocněn trénink a formování nohou. Principy aerobního tréninku zůstávají stejné jako u European Aerobiku.

 

 

CARDIO LAB:  

 

 

European Muscle Power - EMP - je originální program EFPE, který patří právě do sportovního systému European Aerobic. K aerobním lekcím (Eu Ae a Eu Step) je navíc jako velmi důležitý bonus přiřazen trénink formovací, trénink svalové vytrvalosti a citu pro správné držení těla a přirozený pohyb. Posilování celého těla se děje tzv. Pumpováním, prací s vědomým zatínáním svalů během plynulých pohybu a jejich uvolňováním. Tento pumpovací trénink vede ke zlepšení prokrvení svalstva ale i podkoží, zvýšení svalového tonu, zeštíhlení a zlepšení prokrvení – redukci celulitidy. Tento originální trénink je vhodný pro každého jedince od 16 let až do seniorského věku. Při tréninku nejsou kladeny nároky na aerobní kapacitu, ale pouze na vědomé zatínaní a uvolňování svalů a také rozvoj vnímání funkčních a skelet nepřetěžujících pohybů.

 

 

STRENGTH CLINIC:  

 

PHYSIO WORK:  

 

 

Pravidelné lekce

Zpět