EFPE.cz

European Power Stretch

European Power Stretch

European Power Stretch


European Power Stretch® - To be flexible

 

European Powerstretch je opět sportovním a preventivním programem, který se spíše zaměřuje na funkci skeletu a působí tak spíše na jemnější úrovni. Skelet je ale oporný systém pro všechno svalstvo těla a nefunkční skelet neumožňuje svalovému systému efektivní práci. Omezení ve skeletu se dříve či později manifestují ve formě zranění svalstva, čím horší funkce skeletu, tím náchylnější jsme ke zranění a to ve všech složkách pohybového systému, tedy nejen svalstva, ale i šlach, vazů, kloubních pouzder a kloubů.

 

Pasivní pohybový systém je navíc nechtěným úložištěm odpadních látek látkové přeměny a nežádoucích “jedů“, které se do těla dostávají s nekvalitní stravou, ale i díky používání kosmetických výrobků, zneužívání medikamentů, alkoholu a všeobecně se vyskytujících v našem životním prostředí. „Ztuhlost“, která s věkem narůstá většinou geometrickou řadou je právě přirozeným důsledkem procesu hromadění nežádoucích látek v kloubech, šlachách a vazech. Při každém tréninku aerobním či silovém je látková výměna sice velmi akcelerována, ale tělo je zaměstnáno odbouráváním zplodin vznikajících právě daným tréninkem – odbouráváním kyselých zplodin látkové výměny a na „čištění“ pohybového systému není příliš prostor. European Powerstretch působí mechanicky i biochemicky. Mechanicky dochází k dráždění a procvičení úponů svalů a k jejich prokrvení a uvolnění. Na biochemické úrovni dochází k aktivaci látkové výměny v hlubokých tkáních a jejich „hlubokému čištění“. Ztuhlost se tedy eliminuje oběma principy, mechanickým i biochemickým a trénink flexibility je spojen s hlubokým uvolněním a čištěním tkání. Především u jedinců vyššího věku je tento efekt pociťován velmi rychle, u mladších jedinců zaměřených především na výkon při tréninku je rozvoj tohoto pocitu pozvolný a mnohdy je podceňován. Každý člověk, který sportuje a žije v moderní společnosti plné stresu potřebuje tento jemný druh tréninku k aktivaci a čištění těla.

 

 

European Power Stretch®

dynamický strečink, cvičení ke zlepšení ohebnosti, uvolnění ztuhlosti v pohybovém systému a cvičení k navrácení plné funkce pohybového systému. Vhodné pro starší jedince k získání potřebné ohebnosti ale i pro všechny mladé a sportu chtivé jedince jako kompenzace výkonnostních tréninků nezohledňujících potřeby pasivního pohybového systému.

 

 

PHYSIO WORK:  

 

 

Pravidelné lekce

Zpět