EFPE.cz

EWII - Individuální trénink páteře

EWII - Individuální trénink páteře

více informací ­zde


INSTRUKTÁŽE INDIVIDUÁLNÍCH TRÉNINKOVÝCH PLÁNŮ pro klienty trpící chronickými bolestmi zad, ale i bolestivostí a ztuhlostí kloubů - ramenních, kyčelních, kolenních....

Zdravý a funkční skelet umožnující bezbolestný pohyb je cílem plánů EWII. Příčina bolestí může být velmi různorodá. Řešení ale existuje!

Vraťte se zpět do aktivního života! Bez medikamentů, bez náplastí i bez kineziotapingu. S EWII je to reálné :-).

 

EWII plány jsou vhodné pro opravdu úplně každého. Principielně může začít s tréninkem plánů EWII po odeznění akutních bolestí a ukončení paliativní léčby každý klient/pacient. Původ bolestí zad může být opravdu velmi pestrý. EWII pomůže například i po vícečetných výhřezech plotének a i při kontraindikaci sportu.

 

Jakmile odezní akutní bolesti a ochranný spasmus svalů v okolí zranění povolí, může se začít s cíleným tréninkem plánů EWII.

 

Plány jsou rozděleneny do 3 kategorií a vedou klienta od zcela "dezolátního stavu" páteře přes relativně stabilizovaný stav bez akutních bolestí až ke stavu, který můžeme nazvat FIT. Poslední kategorie - fit kategorie je vlastně přípavou na klasický silový trénink s volnými zátežemi, na sprintování, Acrobo, skupinové lekce nebo dokonce i výkonnostní sport.

 

Cílem je dovést klienta až k plné funkčnosti páteře, kdy se na její stabilitu, mobilitu a opornou funkci může na 100% spolehnout při jakýchkoli každodenních i náročných sportovních aktivitách.

 

Během tréninku ohodnotím stav vaší páteře a určím cílený tréninkový plán. Je jedno, jestli je vaše páteř tak nestabilní, že se jen při hození tašky na rameno zablokuje, nebo jestli máte tak ztuhlé trapézy, že nejste schopni pohnout rukou v rameni, aniž byste cítili křečovité stahy svalů. Tréninkový plán bude vždy ušit na míru vašemu akuálnímu stavu.

 

Instruktáž plánu slouží také k diagnostice a nalezení optimálního řešení právě pro vás. Po instruktáži plánu budete absolvovat daný tréninkový plán celkem 6X. První někdy i druhý trénink je vždy nutno provést pod mým vedením jako personální trénink, aby bylo provedení zcela bezchybné a cvičení mělo svou účinnost. Každý plán s vámi tedy budu absolvovat nejméně 2X, někdy 3X a je možné, že budete muset být na svém tréninku doprovázeni i vícekrát. Vše záleží na tom, jak budete jednotlivé techniky provádět.

 

Trénink by měl být prováděn pravidelně - 3x týdně, aby vedl k pozitivním změnám. Po odcvičení plánu - 6 tréninků (14 dní) dojde ve většině případů k výraznému zlepšení. Většinou z "dezolátního stavu" ke stabilnímu stavu a potom je na vás, jestli chcete pokračovat dalším tréninkovým plánem.

 

EWII s Katkou Masopustovou - termíny po osobní domluvě

 

E-mail: katkamasopustova@icloud.com

 

Tel: +420 602 370 157

 

Kde: Hit Fitness Flora, Chrudimská 2, 130 00 Praha 3

 

Ceník:

1. plán EWII 1.500 Kč.

 V ceně: První trénink (1,5 hodiny) a druhý trénink (1 hodina).

2. a každý další následující plán EWII 1.200 Kč.

Každý další personální trénink 600,-/hodinu (dle potřeby klienta).

 

Platba při tréninku v hotovosti.

 

Online přihláška

Fitness a silový trénink ESA

Fitness a silový trénink ESA

více informací ­zde


Fitness a silový trénink ESA® For a health bodyfaith

 

Fitness tréninkové plány posilovacích cvičení vlastní vahou, s pomůckami jako TRX® a Kettlebell nebo originální silový program ESA® slouží individuálně k dosažení optimální rovnováhy v rozvoji těla a dosažení vašich cílů. (Formování těla, zpět do kondice po úrazech a operacíchnebo po porodu. Trénink ke zlepšení síly, výkonosti a pro bezbolestný skelet.)

 

Fitness tréninkové plány jsou ušity na míru dle vašich požadavků a přizpůsobeny také vašim časovým možnostem. Můžete mít klasicky 3 tréninkové jednotky v týdnu, je však možné sestavit trénink například jen do 2 jednotek, anebo sestavit kompenzační tréninkový plán, kdy budete navštěvovat posilovnu jen 1x týdně. Volba je zcela na vás.

 

Klasický silový trénink pyramidového systému ESA® je zaměřený na rozvoj síly a budování svalové hmoty, ale zahrnuje i základní poradenství v přístupu ke stravování. Dále samozřejmě k rozvoji a udržení kondice v oblasti kardiovaskulárního systému i skeletu, aby trénink harmonicky rozvíjel tělo.

 

ESA® - trénink v posilovně je vhodný pro naprosto všechny muže i ženy bez rozdílu věku či váhy. (Dolní hranice pro silový trénink je 18 let.) Nezáleží na tom, zda s tréninkem začínáte, či jste pravidelný návštěvník posilovny. ESA® přináší každému nové tréninkové impulzy vedoucí k opravdovému nárůstu svalové síly a hmoty a to také v oblasti stability skeletu tak, aby posilování nevedlo ke vzniku chronických bolestí kloubů způsobených nevhodným přetěžováním kloubů. Zohledňuje především biomechaniku jednotlivých technik a kromě efektivního nárůstu svalové síly a hmoty neopotřebovává pasivní pohybový systém.

 

ESA® instruktor vás naučí NEJEN !!! zvládnout plán silového tréninku.

 

Cílem Fitness tréninků a silových tréninků ESA® je změna životního stylu a vědomý výběr tréninku ve všech oblastech lidské kondice k dosažení plného zdraví, kondice a splnění vašich individuálních cílů.

 

Je mnoho fitness programů, ale silový trénink je vždy nenahraditelnou součástí jakékoli žádané změny v tělesné stavbě. Jen silovým tréninkem je možno tělo nasměrovat k opravdovému tvoření nových tkání.

 

Silový trénink je společně s vhodnými stravovacími návyky a odpočinkem zásadním impulsem pro tělo, aby začalo tvořit. Tvořit a budovat nové tkáně. Tkáně nejen svalové, ale i vazivové, aby začalo budovat kostní hmotu. Jen díky silovému tréninku se opravdu buduje. A pokud se vybudují nové tkáně, začíná se samozřejmě tvořit a přestavovat “nové tělo”. Díky zvýšenému výdeji skrze silový trénink a nárůstu svalové hmoty dochází také ke zrychlení klidového metabolismu a formování těla je spojeno vždy s úbytkem tukové tkáně. Nejen, že pálíte při tréninku, ale dokonce i v klidu.

 

Z tohoto důvodu je silový trénink také Nr.1 pokud chcete redukovat podkožní tuk - "hubnout". 

 

Instruktáž FITNESS TRÉNINKU:

 

Zformulujte své přání a cíle a rozmyslete si, kolik času budete ochotni věnovat týdně pravidelnému tréninku. Společně najdeme vhodné řešení, abyste dosáhli požadovaných změn ve stavbě těla a došlo ke zvýšení kondice s síly.

 

Instruktor připraví tréninový plán - jednu, dvě až tři tréninkové jednotky, dle dohody.

 

Instruktáž každé tréninkové jednotky probíhá zvlášt v individuálně dohodnutém termínu. Během instruktáže se naučíte vše potřebné k samostatnému tréninku. Tréninové plány jsou cca na 9 - 12 tréninkvých jednotek, po té je vhodné trénink obměnit.

 

Instruktáž fitness plánů:

 

Cena: 600,- / za instruktáž jedné tréninové jednotky (jednoho tréninkového plánu) - hodinová sazba

 

Pokud máte zájem o Fitness tréninkový plán, kontaktujte mě.

 

E-mail: katkamasopustova@icloud.com

 

Tel: +420 602 370 157

 

ESA® silový trénink pyramidového typu:

 

ESA® systém je rozdělen do tří jednotek

prsa / biceps

záda / triceps

nohy / ramena

 

Program ESA® prakticky probíhá takto:

 

Po dohodě s instruktorem ESA® se individuálně sejdete ke 3 úvodním instruktážím silového tréninku. Součástí instruktáží je především zvládnutí plánu tréninkových jednotek: pochopení pyramidového systému, stanovení výchozí váhy, obstojné zvládnutí techniky cvičení, zvládnutí nastavení stroje a bezpečnosti při tréninku. Kromě instruktáží je součástí prvního kontaktu také diagnostika pohybového aparátu, stanovení cíle tréninku, výživové poradenství a poradenství ve změně životního stylu a kombinací a četnosti tréninku v jednotlivých oblastech lidské kondice k efektivnímu dosažení vámi stanoveného cíle.

 

Po 3 úvodních instruktážích cvičí každý klient samostatně - resp. může trénovat sparing trénink s kamarády/kolegy. V tomto období je instruktor ESA® vždy připraven k individuálním konzultacím a tipům, ale nejedná se o osobní trénink. Každý sportovec cvičí samostatně a učí se naslouchat svému tělu a respektovat své individuální potřeby.

 

Na závěr programu - po odcvičení celého plánu následuje závěrečné zhodnocení s instruktorem - kontrola dosažených výsledků a nárůstu svalové síly. Pokud jsou výsledky uspokojivé, lze pokračovat v dalším plánu, nebo doporučit vhodné pohybové aktivity na další období. V opačném případě je doporučeno daný plán opakovat a společně se hledají příčiny nedosažení stanoveného cíle a jejich eliminace.

 

Plán ESA® je možné cvičit nebo instruovat v centru EFPE CZECH, v Hit Fitness Flora, Chrudimská 2, Praha 3

 

Trénink ESA® v Hit Fitnesss Flora má především tu výhodu, že zde můžete silový trénink efektivně kombinovat se všemi lekcemi sportovních systémů EFPE. Kombinace ESA® silových plánů a lekcí EFPE je zásadní pro dosažení výsledků, neboť pouze silový trénink nemůže harmonicky rozvíjet tělo a vede pouze k jednostrannému tréninku. 

 

NABÍDKA ESA® BALÍČEK A:

1) Vstupní diagnostika, výživové poradenství, stanovení cíle

2) Instruktáže: prsa / biceps, záda / triceps, ramena / nohy

3) Závěrečné hodnocení a následný plán

4) Měsíční permanentka do Hit Fitness Flora - neomezený vstup do posilovny a na všechny lekce EFPE

Cena: 3 100

 

NABÍDKA ESA® BALÍČEK A+:

1) Vstupní diagnostika, výživové poradenství, stanovení cíle

2) Instruktáže: prsa / biceps, záda / triceps, ramena / nohy

3) Závěrečné hodnocení a následný plán

4) Tříměsíční permanentka do Hit Fitness Flora - neomezený vstup do posilovny a na všechny lekce EFPE

Cena: 4 700

 

NABÍDKA ESA® BALÍČEK B:

1) Vstupní diagostika, výživové poradenství, stanovení cíle

2) Instruktáže: prsa / biceps, záda / tricpes, ramena / nohy

3) Závěrečné hodnocení a následný plán

Balíček B neobsahuje vstupy do fitness centra, vhodné pro ty kteří platí vstupy do fitka Multisport kartou.

Cena: 2 400 Kč

 

Je možné ale plán ESA® pouze instruovat v Hit Fitness Flora. Pokud žijete mimo Prahu, nebo cvičíte v jiném fitku a není pro vás výhodné pravidelně cvičit v Hit Fitness Flora, je pro vás připravena varianta B. 

 

Pokud máte zájem o tréninkový plán ESA, kontaktujte mě.

 

E-mail: katkamasopustova@icloud.com

 

Tel: +420 602 370 157

 

Online přihláška

European Surface Adviser

ESA - European Surface Adviser V HIT FITNESS FLORA

více informací ­zde


Nyní můžete využít služby kompletní nabídky fitness tréninku v Hit Fitness Flora. Kromě vedených lekcí je možné získat svůj plán silového tréninku spojený s plánem vhodných kombinací skupinových lekcí. V balíčku ESA® je kromě vstupní diagnostiky, výživového poradenství a sestavení plánu komplexních pohybových aktivit k dosažení vašich individuálních cílů také vstup do Hit Fitness Flora.

Vybírat můžete ze dvou balíčků:

 

Balíček A obsahuje kromě výše uvedeného programu také měsíční členství do Hit Fitness Flora s neomezeným vstupem do posilovny a na komerční lekce.

Cena: 3 100 Kč

 

Balíček A+ obsahuje kromě výše uvedeného programu také 3-měsíční členství do Hit Fitness Flora s neomezeným vstupem do posilovny a na komerční lekce.

Cena: 4 700 Kč

 

Balíček B se hodí pro ty z vás, kteří nežijete v Praze nebo cvičíte v jiném fitness centru. V ceně balíčku není vstup do Hit Fitness Flora, hodí se také pro ty, kteří platí vstup do fitness Multisport kartou.

Cena: 2 400 Kč

 

Bližší informace na stránce ESA®, nebo osobně.

 

E-mail: katkamasopustova@icloud.com

 

Tel: +420 602 370 157

 

Online přihláška

ACROBO

ACROBO - Education for your fitness

více informací ­zde


 

DREAM BIG - BREAK RULES!

ACROBO je zkratka dvou slov: ACRO-batic  BO-dy.

 

ACROBO:

  • je trénink k dosažení čisté síly, koordinace a rovnováhy jejímž výsledkem je akrobaticky vypadající tělo a skvělá fitness kondice

  • je cvičení s vlastní vahou těla

  • cílem je díky čisté síle, mrštnosti a dobře vyvinutému citu pro rovnováhu rozvinout fitness a schopnost výkonu na maximum

  • součástí ACROBO je i PIT trénink (Power Interval Trénink)

  • díky ACROBO může jedinec dosáhnout relativně rychle dobře formovaného těla - ACRObatic Body.

 

ACROBO fitness systém pracuje na všech úrovních lidské kondice. Rozvíjí svalový systém, skelet a cit pro pohyb, ale trénuje velmi intenzivně také kardiovaskulární systém.

 

ACROBO je opravdu 3 v 1!!! A to v té nejefektivnější formě!

 

Chcete-li být fit, mít excelentní sílu, harmonicky vyvinuté tělo, perfektní kondici a zdravé klouby a šlachy je ACROBO žolík mezi všemi kartami na trhu fitness.

Při plném zapojení všech součástí ACROBO konceptu zjistíte, že můžete trénovat daleko méně často, ale výsledky budu stejné, jako když jste se věnovali jednostranným tréninkovým konceptům dvou i trojnásobně často.

 

ACROBO je POWER PACKET!

ACROBO je CARDIO LAB & PHYSIO WORK & STRENGTH CLINIC v jednom!

ACROBO zatočí s vašimi tělesnými tuky nevídaným způsobem, a zároveň zcela ultimativně formuje svalstvo.

Zapojení PIT tréninku mnohonásobně zrychlí pozitivní změny vaší figury.

 

Jak začít s ACROBO?

Acrobo může vyzkoušet úplně každý zdravý jedinec bez zkušeností s tréninkem! Koordinačně nejsou cvičení náročné a staví na zcela přirozených základech pohybů jako jsou běhy, skoky, vzpory, visy, přítahy apod. Fitness koncept Acrobo nabízí 3 druhy tréninku. INDOOR, OUTDOOR a CLASS.

 

ACROBO INDOOR a OUTDOOR

 

 

ACROBO INDOOR a OUTDOOR jsou tréninkové plány silového tréninku s využitím váhy vlastního těla zcela bez pomůcek, nebo na lavičkách, hrazdách a dalších zařízeních.

 

Tyto silové plány vedou k efektivnímu nárůstu svalové síly, rovnováhy a flexibility, zlepšení stability skeletu a citu pro pohyb. Postupně se každý trénující učí základům síly a flexibility, gymnastiky a akrobacie. Pletenec ramenní a paže, hrudník a záda se učí nést váhu celého těla a pracovat s ní. (Podobně jako pletenec pánevní a dolní končetiny nesou zcela přirozeně váhu celého těla při stoji a chůzi). Rozvíjí se ultimativní síla a schopnosti, které nás ohromují u mrštných akrobatů. Avšak i akrobatické kousky a čistou sílu a plnou kontrolu těla může získat každý z nás. DREAM BIG – BREAK RULES!

 

ACROBO silové plány může trénovat každý individuálně, indoor – v posilovně, nebo outdoor – venku v outdoorových fitness parcích, zcela podle chuti, počasí a volného času. Instruktor ACROBO naučí každého zájemce o tento druh tréninku silový plán během instruktáže a vysvětlí mu principy tréninku. Cílem každého plánu je zvládnout všechny cviky v daném plánu v plném počtu opakování a sérií s dobrou technikou a kontrolovanou maximální silou bez švihu. Po úspěšném splnění jednotlivého plánu a jeho přezkoušení může být zájemce instruován v plánu dalším.

 

Jednotlivé plány na sebe navazují a umožňují každému zájemci efektivní trénink dané oblasti k postupnému rozvoji síly, která vyústí právě v akrobatické schopnosti ;-)!

Tyto silové tréninkové plány tvoří jen třetinu celého konceptu.

ACROBO je také PIT trénink a ACROBO je především CLASS – skupinové cvičení s hudbou.

 

PIT trénink – POWER INTERVAL TRÉNINK

 

 

PIT trénink – POWER INTERVAL TRÉNINK je intenzivní intervalový trénink, který nakopne metabolismus tuků, vyformuje svaly a zlepší figuru.

 

Biochemické procesy získávání energie při PIT tréninku a jeho zapojení do všech tréninků (INDOOR, OUTDOOR a CLASS) jsou právě svatým gralem ACROBO a zaručí rychlé výsledky!

 

PIT INDOOR a OUTDOOR provádí každý zájemce samostatně, instruktáž PIT tréninku je nabízena společně se silovým plánem.

 

ACROBO CLASS

 

 

ACROBO CLASS – je skupinové cvičení s instruktorem a s hudbou. Cvičí se na hrazdičkách s vlastní vahou těla. Koncept lekce v sobě integruje právě výše zmíněný PIT trénink kardiovaskulárního systému, ale i silově vytrvalostní trénink, který působí na rozvoj svalového systému, ale i skeletu – rozvoj jeho stability, zlepšení funkce kloubů, vazů a šlach.

 

Class je úplně nejlepší způsob, jak se s ACROBO seznámit. Vyzkoušíte si svou kondici, sílu, flexibilitu, stabilitu a rovnováhu, zapracujete na koordinaci pohybů a to vše hravou formou. Hodina vám uteče a ani si nevšimnete, jak intenzivně jste zapracovali ve všech oblastech lidské kondice.

 

Při pravidelném navštěvování class se začne tělo nejen formovat, ale začne také narůstat svalová síla... Možná se pak jen tak z legrace pověsíte v parku na hrazdu, zaberete a prostě se přitáhnete do shybu, jako když jste byli malé děti.

 

Až zjistíte, co všechno můžete s ACROBO dokázat sami pro sebe, možná, že třeba začnete také se silovými plány. Je to jen na vás. Z Acrobo může každý pro sebe získat to, po čem touží. Akrobatickou figuru, nebo si může dokázat, že zvládne shyby, dipy vzpory, nebo si řekne, že třeba jednou chce umět hoover, vlajku, planch vzpor na rukou... cokoli. Je to jen na vás, kolik si z ACROBO vezmete. Acrobo je cestou. Acrobo je vzdělání pro vaše fitness.

 

Stanovte si cíl, my vám ukážeme cestu. Nic není nemožné!

DREAM BIG – BREAK RULES!

 

Chcete se dozvědět více? Chcete ACROBO zkusit?

 

ACROBO INSTRUKTÁŽ

 

Katka Masopustová

 

E-mail: katkamasopustova@icloud.com

 

Tel: +420 602 370 157

 

Zuzana Kotková

 

E-mail: kotek.zuzana@email.cz

 

Tel: +420 776 712 205

 

Přehrát video

 

 

Online přihláška

The healthy way of life

NOVINKA - PORADENSTVÍ - The healthy way of life

více informací ­zde


Poradenství THE HEALTHY WAY OF LIFE je individuální konzultace pro efektivní změnu životního stylu a individuální nastavení kombinací tréninku.

 

Další součástí je konzultace ke změně jídelníčku a stravovacích návyků s cílem zlepšení výkonnosti.

 

Pokud nemáte v plánu silový trénink ESA®, přesto mále ale zájem efektivněji trénovat, stravovat se a odpočívat, můžete využít této možnosti individuálních konzultací.

 

Získáte lepší vhled do svého tréninku a sportování a budete umět lépe vybírat a kombinovat svoje sportovní aktivity, ale také vhodně volit stravu, aby dosažení vašich individuálních cílů bylo realné. V neposlední řadě je součástí zdravé a vyvážené sportovní životosprávy také regenerace.

 

Konzultace jsou vždy přizpůsobeny vašim potřebám a společnými silami najdeme optimální řešení.

 

Moje know how a vaše touha po změně to společně dokážeme ;-).

 

Konzultace individuálně, v případě zájmu mě prosím kontaktujte.

 

E-mail: katkamasopustova@icloud.com

 

Tel: +420 602 370 157

 

Cena: 400 Kč / hodina

 

Online přihláška