EFPE.cz

European Spin Gym

European Spin Gym

European Spin Gym


European Spin Gym® - Save your healthiness

 

Zdravotní a preventivně-rehabilitační cvičení zaměřené převedším na páteř je specifickým programem EFPE, který potřebuje každý jedinec ke zlepšení a udržení funkce osového orgánu – páteře. Každý moderní člověk zná na vlastní kůži občasné, někdy i pravidelně se opakující bolesti zad. Není asi potřeba dlouhosáhle rozjímat o příčinách těchto civilizačních onemocnění a symptomů.

 

Koncept European Spin Gym je preventivně-rehabilitační cvičení, které velmi efektivně již po 3-4 týdnech vede ke zlepšení či úplnému vymizení bolestí zad i chronicky se opakujících. Tento skvělý koncept vede jednak k posílení hlubokých vrstev svalstva podél páteře, které je zodpovědné za její vzpřímené držení v přirozeném postavení. Zvyšuje se tedy stabilita páteře a cit pro přirozené držení i pro špatné držení vedoucí k přetěžování páteře – škola zad. Dále se páteř mobilizuje a tím se zlepšuje její pružnost a schopnost absorpce nárazů bez jejího přetěžování či zranění. Uvědomování si jednotlivých segmentů páteře, rozvoj koordinace pohybu a stability při pohybu jsou benefity propracovaného sportovně-rehabilitačního systému, který patří do vědomého tréninku každého člověka.

 

 

European Spin Gym®

preventivně rehabilitační cvičení pro páteř. Zlepšení její stability a mobility. Uvolnění napětí a rozvoj citu pro funkci osového orgánu, ale i oblasti pletence ramenního a pánve, které zásadně ovlivňují páteř a projevují se nepříjemnou bolestivostí v oblasti šíje a beder. ESG vám pomůže navrátit plné zdraví a funkčnost páteře, vrátí vám plnou kvalitu života bez omezení bolestmi.

 

 

PHYSIO WORK:  

 

 

Pravidelné lekce

Zpět