Sportovní systémy EFPE

SPORTOVNÍ SYSTÉMY EFPE A SKUPINOVÉ LEKCE, JAK SE V NICH ORIENTOVAT, JAK SI SPRÁVNĚ VYBRAT, JAK ZAČÍT A JAK POKRAČOVAT, ABY TRÉNINK MĚL KÝŽENÝ EFEKT?

Sportovní systémy EFPE jsou propracované koncepty skupinových cvičení, které vždy zákazníkům zaručují slibovanou kvalitu a tréninkový efekt. Instruktor, který úspěšně absolvuje zkoušky v daném sportovním systému je zavázán dodržet koncept lekce a díky tomu je minimalizováno riziko toho, že se lekce nepovede, ať již z jakéhokoli důvodu.

Školení instruktorů je zpravidla třístupňové, instruktoři absolvují nejprve školení Basic. Po nasbírání zkušeností s vedením lekcí Basic mohou pokračovat ve školícím stupni Advanced a školení v každém sportovním systému vrcholí na školení Master, kdy se instruktor stává opravdovým „mistrem“ ve svém oboru. Úspěšné lekce a kvalitní trénink však díky propracovanému konceptu může nabízet i Basic instruktor. Toto rozdělní tedy není tím nejdůležitějším z hlediska zákazníka.

Sportovní systémy vychází z různých klasických či méně klasických forem cvičení a zaměřují se specifičtěji na určitou oblast tréninku.

ETB

European Aerobic

European Spin Gym

European Weights

European Power Stretch