FAQ

Pro koho je ACROBO vhodné a co můžu od tréninku očekávat?

Acrobatic Body zní velmi sofistikovaně. ACROBO je fitness systém pro každého člověka, který chce zlepšit svou postavu a kondici. Určitě ACROBO není gymnastickým cvičením či akrobacií pro úzký okruh sportovců, kteří se tomuto cvičení věnují od útlého věku.

Cílem ACROBO je trénink k dosažení čisté síly, koordinace a rovnováhy jejímž výsledkem je akrobaticky vypadající tělo a skvělá fitness kondice. Nejde o provádění akrobatických kousků pro soutěžení či pobavení publika.

Proč právě název ACRO-batic BO-dy?

Akrobatické tělo je výsledkem intenzivního cvičení vahou vlastního těla a jeho plné ovládnutí v oblasti síly, koordinace, flexibility a rovnováhy. Akrobacii a gymnastice se věnují někteří sportovci od útlého věku a většinou je jejich tělo ve skvělé formě po celý život.

ACROBO je fitness systém jehož tréninkem získáte akrobatické tělo v každém věku a bez zkušeností s gymnastikou a akrobacií.

Akrobacie a gymnastika versus ACROBO!

Akrobacie a gymnastika je velmi dobrou cestou k opravdovému fitness, pokud ale nedisponujete určitými tělesnými proporcemi, kterými jsou výška, poměr délky končetin a trupu a nevěnujete se tomuto cvičení již od útlého věku, je obtížné v dospělosti začít s akrobatickým tréninkem. Tělo dospělého člověka nedisponuje většinou potřebnou flexibilitou ani silou k provádění cvičení i v krajních rozsazích pohyblivosti kloubů. Bez těchto předpokladů je pohybový systém vždy vystaven vysokému riziku zranění v oblasti kloubů, vazů a úponů svalů.

ACROBO fitness systém nabízí propracovaný koncept tréninku pro každého jednotlivce, který zaručí postupné zvládnutí základů s vyloučením rizika přetížení či zranění pohybového systému.

Při ACROBO nepracujeme absolutně se švihem!!! Veškerá cvičení jsou prováděna s plnou kontrolou a s maximální silou a to jak na úrovni izometrické, tak i na úrovni pumpovací/dynamické.

Švihová provedení cvičení při pokusech o gymnasticku či akrobacii jsou pro dospělého jedince bez celoživotní průpravy obrovským rizikem a napodobování akrobatických cvičení bez propracovaného konceptu a v použitím švihu zaměřené pouze na efekt povede dříve či později ke zranění a vyřazení z tréninku, ale mnohdy i z aktivního sportovního života.

Trénink ACROBO a jeho cíl.

Během tréninku ACROBO je naprosto nutné během celého pohybu získat plnou kontrolu nad pohybovým systémem, a to jak aktivním (svaly), tak i pasivním (šlachy, klouby, kosti). Pouze plná kontrola v průběhu všech cvičení povede k efektivnímu nárůstu svalové síly, zvětšování flexibility a rozvoji citu pro pohyb, ale působí především jako prevence zranění. Díky výše uvedenému jsou tréninkové plány ACROBO vhodné pro kohokoli, bez jakýchkoli zkušeností s gymnastikou či akrobacií a jsou zcela zdravotně nezávadné!!! Každý pracuje pouze se svým potenciálem, se svou vlastní vahou, svým vlastním rozsahem pohybu a svou vlastní silou. Tělo se rozvíjí díky vnějším podnětům a tréninku s plnou kontrolou postupně. Není potřeba se ničeho obávat. Schopnost adaptace pohybového systému a to jak aktivního, tak i pasivního je akcelerována právě druhem a četností zátěže. Vyžaduje ale také dostatečnou regeneraci a trpělivost ;-). Tréninková zátěž vlastní vahou a s plnou kontrolou je tou nejpřirozenější cestou k dosažení harmonicky vyvinutého těla.

„Akrobatické“ schopnosti, svalová síla a flexibilita se vyvíjí v průběhu tréninkových plánů ACROBO postupně a zcela přirozeně díky know how, který jako první a zcela originálně vypracovali Frank Magnus a Dorothee Mueller.