ESA - European Surface Adviser

Fitness a silový trénink ESA® For a health bodyfaith

Fitness tréninkové plány posilovacích cvičení vlastní vahou, s pomůckami jako TRX® a Kettlebell nebo originální silový program ESA® slouží individuálně k dosažení optimální rovnováhy v rozvoji těla a dosažení vašich cílů. (Formování těla, zpět do kondice po úrazech a operacíchnebo po porodu. Trénink ke zlepšení síly, výkonosti a pro bezbolestný skelet.)

Fitness tréninkové plány jsou ušity na míru dle vašich požadavků a přizpůsobeny také vašim časovým možnostem. Můžete mít klasicky 3 tréninkové jednotky v týdnu, je však možné sestavit trénink například jen do 2 jednotek, anebo sestavit kompenzační tréninkový plán, kdy budete navštěvovat posilovnu jen 1x týdně. Volba je zcela na vás.

Klasický silový trénink pyramidového systému ESA® je zaměřený na rozvoj síly a budování svalové hmoty, ale zahrnuje i základní poradenství v přístupu ke stravování. Dále samozřejmě k rozvoji a udržení kondice v oblasti kardiovaskulárního systému i skeletu, aby trénink harmonicky rozvíjel tělo.

ESA® - trénink v posilovně je vhodný pro naprosto všechny muže i ženy bez rozdílu věku či váhy. (Dolní hranice pro silový trénink je 18 let.) Nezáleží na tom, zda s tréninkem začínáte, či jste pravidelný návštěvník posilovny. ESA® přináší každému nové tréninkové impulzy vedoucí k opravdovému nárůstu svalové síly a hmoty a to také v oblasti stability skeletu tak, aby posilování nevedlo ke vzniku chronických bolestí kloubů způsobených nevhodným přetěžováním kloubů. Zohledňuje především biomechaniku jednotlivých technik a kromě efektivního nárůstu svalové síly a hmoty neopotřebovává pasivní pohybový systém.

ESA® instruktor vás naučí NEJEN !!! zvládnout plán silového tréninku.

Cílem Fitness tréninků a silových tréninků ESA® je změna životního stylu a vědomý výběr tréninku ve všech oblastech lidské kondice k dosažení plného zdraví, kondice a splnění vašich individuálních cílů.

Je mnoho fitness programů, ale silový trénink je vždy nenahraditelnou součástí jakékoli žádané změny v tělesné stavbě. Jen silovým tréninkem je možno tělo nasměrovat k opravdovému tvoření nových tkání.

Silový trénink je společně s vhodnými stravovacími návyky a odpočinkem zásadním impulsem pro tělo, aby začalo tvořit. Tvořit a budovat nové tkáně. Tkáně nejen svalové, ale i vazivové, aby začalo budovat kostní hmotu. Jen díky silovému tréninku se opravdu buduje. A pokud se vybudují nové tkáně, začíná se samozřejmě tvořit a přestavovat “nové tělo”. Díky zvýšenému výdeji skrze silový trénink a nárůstu svalové hmoty dochází také ke zrychlení klidového metabolismu a formování těla je spojeno vždy s úbytkem tukové tkáně. Nejen, že pálíte při tréninku, ale dokonce i v klidu.

Z tohoto důvodu je silový trénink také Nr.1 pokud chcete redukovat podkožní tuk - "hubnout". 

Instruktáž FITNESS TRÉNINKU:

Zformulujte své přání a cíle a rozmyslete si, kolik času budete ochotni věnovat týdně pravidelnému tréninku. Společně najdeme vhodné řešení, abyste dosáhli požadovaných změn ve stavbě těla a došlo ke zvýšení kondice s síly.

Instruktor připraví tréninový plán - jednu, dvě až tři tréninkové jednotky, dle dohody.

Instruktáž každé tréninkové jednotky probíhá zvlášt v individuálně dohodnutém termínu. Během instruktáže se naučíte vše potřebné k samostatnému tréninku. Tréninové plány jsou cca na 9 - 12 tréninkvých jednotek, po té je vhodné trénink obměnit.

Instruktáž fitness plánů:

Cena: 800,- / za instruktáž jedné tréninové jednotky (jednoho tréninkového plánu)

Pokud máte zájem o Fitness tréninkový plán, kontaktujte mě.

E-mail: katkamasopustova@icloud.com

Tel: +420 602 370 157

ESA® silový trénink pyramidového typu:

ESA® systém je rozdělen do tří jednotek prsa / biceps záda / triceps nohy / ramena

Program ESA® prakticky probíhá takto:

Po dohodě s instruktorem ESA® se individuálně sejdete ke 3 úvodním instruktážím silového tréninku. Součástí instruktáží je především zvládnutí plánu tréninkových jednotek: pochopení pyramidového systému, stanovení výchozí váhy, obstojné zvládnutí techniky cvičení, zvládnutí nastavení stroje a bezpečnosti při tréninku. Kromě instruktáží je součástí prvního kontaktu také diagnostika pohybového aparátu, stanovení cíle tréninku, výživové poradenství a poradenství ve změně životního stylu a kombinací a četnosti tréninku v jednotlivých oblastech lidské kondice k efektivnímu dosažení vámi stanoveného cíle.

Po 3 úvodních instruktážích cvičí každý klient samostatně - resp. může trénovat sparing trénink s kamarády/kolegy. V tomto období je instruktor ESA® vždy připraven k individuálním konzultacím a tipům, ale nejedná se o osobní trénink. Každý sportovec cvičí samostatně a učí se naslouchat svému tělu a respektovat své individuální potřeby.

Na závěr programu - po odcvičení celého plánu následuje závěrečné zhodnocení s instruktorem - kontrola dosažených výsledků a nárůstu svalové síly. Pokud jsou výsledky uspokojivé, lze pokračovat v dalším plánu, nebo doporučit vhodné pohybové aktivity na další období. V opačném případě je doporučeno daný plán opakovat a společně se hledají příčiny nedosažení stanoveného cíle a jejich eliminace.

Plán ESA® je možné cvičit nebo instruovat v centru EFPE CZECH, v Hit Fitness Flora, Chrudimská 2, Praha 3

Trénink ESA® v Hit Fitnesss Flora má především tu výhodu, že zde můžete silový trénink efektivně kombinovat se všemi lekcemi sportovních systémů EFPE. Kombinace ESA® silových plánů a lekcí EFPE je zásadní pro dosažení výsledků, neboť pouze silový trénink nemůže harmonicky rozvíjet tělo a vede pouze k jednostrannému tréninku. 

 

NABÍDKA ESA® BALÍČEK A:
1) Vstupní diagnostika, výživové poradenství, stanovení cíle
2) Instruktáže: prsa / biceps, záda / triceps, ramena / nohy
3) Závěrečné hodnocení a následný plán
Cena: dle rozsahu instruktáží - PT 700,-/hodinu

 

NABÍDKA ESA® BALÍČEK A+:  
1) Vstupní diagnostika, výživové poradenství, stanovení cíle  
2) Instruktáže: prsa / biceps, záda / triceps, ramena / nohy  
3) Závěrečné hodnocení a následný plán  
Cena: dle rozsahu instruktáží - PT 700,-/hodinu  

 

NABÍDKA ESA® BALÍČEK B:
1) Vstupní diagostika, výživové poradenství, stanovení cíle
2) Instruktáže: prsa / biceps, záda / tricpes, ramena / nohy
3) Závěrečné hodnocení a následný plán
Balíček B neobsahuje vstupy do fitness centra, vhodné pro ty kteří platí vstupy do fitka Multisport kartou.
Cena: 2 400 Kč

 

Je možné ale plán ESA® pouze instruovat v Hit Fitness Flora. Pokud žijete mimo Prahu, nebo cvičíte v jiném fitku a není pro vás výhodné pravidelně cvičit v Hit Fitness Flora, je pro vás připravena varianta B. 

Pokud máte zájem o tréninkový plán ESA, kontaktujte mě.

E-mail: katkamasopustova@icloud.com

Tel: +420 602 370 157